Media

Grupa OEX zakończyła rok obrotowy 2016 najwyższymi wynikami skonsolidowanymi w swojej historii.

4.04.2017
  • Przychody wyniosły 399,75 mln zł i wzrosły o 16,2 % w stosunku do osiągniętych w roku 2015
  • Zysk operacyjny wyniósł 20,96 mln zł i był o 18,2% wyższy od wyniku osiągniętego w roku poprzednim
  • Zysk EBITDA wyniósł 26,34 mln zł i był o 20,0% wyższy od wypracowanego
    w roku poprzednim
  • Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego wyniósł 11,84 mln zł i wzrósł o 5,9% w porównaniu do osiągniętego w 2015 roku.

więcej informacji w prezentacji wyników za rok 2016

http://oex.pl/content/uploads/2015/05/OEX-Prezentacja-2016.pdf

Kontakt dla mediów

Małgorzata Fischer

e-mail: malgorzata.fischer@oex.pl
tel. 663 500 200