OEX S.A. to grupa
kapitałowa działająca
w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu

20 years of experience in conducting
sales processes

1100 number of salary employees.
All forms of employment involve about 8 000 people

344 mln income recognised in 2015

OEX S.A. to spółka dominująca w grupie,
w skład której wchodzą między innymi:

Divante
Cursor
Tell

działalność grupy OEX koncentruje się
na trzech segmentach

e-biznes

Wsparcie sprzedaży

Zarządzanie sieciami sprzedaży detalicznej