WZA

Ordinary General Meeting of Shareholders – 22 czerwca 2017 r.

Przebieg ZWZA

Pobierz pdf

Resolutions adopted by the Ordinary General Meeting of Shareholders of OEX S.A.

Pobierz pdf

Announcement convoking the Ordinary General Meeting of Shareholders

Pobierz pdf

Projekty uchwał

Pobierz pdf

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pobierz pdf

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Pobierz pdf

Report of the Supervisory Board of oex s.a.

Pobierz pdf

Assessment of the company’s situation

Pobierz pdf

Wykaz akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA OEX SA

Pobierz pdf