Senior Management

Magdalena Jabłońska

President of the Management Board
OEX24 Sp. z o. o.

Iwona Belhouari

CFO and member of the Management Board
of OEX E-Business Sp. z o.o.
and of OEX24 Sp. z o.o.

Grzegorz Wroniszewski

member of
the Management Board
of OEX E-Business Sp. z o.o.

Łukasz Wysokiński

CSO and member of
the Management Board
of OEX24 Sp. z o.o.

Tomasz Karwatka

president of the Management Board of Divante Sp. z o.o.

Piotr Karwatka

member of the Management Board of Divante Sp. z o.o.

Małgorzata Rusin

member of the Management Board of Divante Sp. z o.o.

Marcin Łaskawski

CFO and member of the Management Board
of Divante Sp. z o.o.

Ewa Czarnecka

president of
the Management Board
of Voice Contact Center
Sp. z o.o.

Ewa Depta

member of
the Management Board
of Voice Contact Center
Sp. z o.o.

Przemysław Bogdański

president of the Management Board of OEX Cursor S.A.

Michał Węgrzyk

president of the Management Board of MerService Sp. z o.o.

Magdalena Trzcińska

vice President of the Management Board MerService Sp. z o.o.

Michał Dolata

president of the Management Board of Europhone Sp. z o.o.

Maciej Paluszkiewicz

president of the Management Board of PTI Sp. z o.o.

Artur Kucner

member of the Management Board of Tell Sp. z o.o., Sales and Marketing Director


Poznaj
Grupę OEX