O Grupie

Grupa OEX to jeden z wiodących na polskim rynku podmiotów specjalizujących się w nowoczesnych usługach dla biznesu. W skład Grupy kapitałowej wchodzi spółka dominująca OEX S.A. oraz spółki zależne, między innymi: OEX E-Business Sp. z o.o., Divante Sp. z o. o., ArchiDoc S.A., OEX Cursor S.A. i Tell Sp. z o. o.

Grupa OEX działa w czterech segmentach operacyjnych: E-biznes, Zarządzanie dokumentami i obsługa klienta, Wsparcie sprzedaży oraz Zarządzanie sieciami punktów sprzedaży detalicznej.

 

E-biznes

E-biznes to dynamicznie rozwijający się segment, w którym Grupa oferuje usługi IT wspierające sprzedaż oraz obsługuje e-commerce w modelu end2end, od stworzenia projektu e-sklepu, przez technologię, marketing, magazynowanie i wysyłkę towaru do klientów, aż po obsługę posprzedażną. Częścią E-biznesu jest zarządzanie zlokalizowanym pod Warszawą centrum logistycznym o powierzchni 30 tys. m. kw.

Zarządzanie dokumentami i obsługa klienta

W segmencie Zarządzania dokumentami i obsługi klienta  realizowane są usługi mające na celu przekształcenie obiegu danych i informacji  z analogowych, często papierowych na dane systemowe. Usługi te realizowane są przez spółkę ArchiDoc S.A. Drugim obszarem działalności w tym segmencie są usługi z zakresu obsługi klienta poprzez kontakt telefoniczny, mail, chat, SMS. Usługi te świadczone są przez spółkę Voice Contact Center Sp. z o. o.

Wsparcie sprzedaży

W segmencie Wsparcia sprzedaży Grupa OEX świadczy usługi związane z dostarczaniem informacji niezbędnej do zarządzania sprzedażą, m.in. badania, audyty, usługi merchandisingowe i outsourcing sił sprzedaży. Specjalizuje się w programach konsumenckich i lojalnościowych, degustacjach, samplingach, animacjach sprzedaży i eventach.

Zarządzanie sieciami punktów sprzedaży detalicznej

W segmencie Zarządzania sieciami punktów sprzedaży detalicznej spółki z Grupy OEX zarządzają łącznie największą liczbą salonów w Polsce dla trzech operatorów telefonii komórkowej: Orange, T-Mobile i Plus.