Back office i obsługa klienta

W segmencie Back office i obsługi klienta  realizowane są usługi mające na celu przekształcenie obiegu danych i informacji  z analogowych, często papierowych, na dane systemowe. Usługi te realizowane są przez spółkę ArchiDoc. Drugim obszarem działalności w tym segmencie są usługi z zakresu obsługi klienta poprzez kontakt telefoniczny, mail, chat, SMS. Usługi te świadczone są przez spółkę Voice Contact Center.