Zarządzanie sieciami punktów sprzedaży detalicznej

Segment Zarządzania sieciami punktów sprzedaży detalicznej obejmuje kompleksowe usługi związane z prowadzeniem sprzedaży produktów i usług klienta w sieci punktów detalicznych, a w szczególności tworzenie i zarządzanie sieciami punktów sprzedaży detalicznej oraz zarządzanie sprzedażą i siłami sprzedaży. Grupa OEX koncentruje się na prowadzeniu sieci dystrybucji usług telefonii komórkowej, przy czym doświadczenie i unikalne kompetencje w budowaniu sieci sprzedaży możliwe są do wykorzystania w innych branżach działających w oparciu o zbliżony model dystrybucji. Obecnie Grupa OEX jest dostawcą tych usług dla trzech operatorów sieci komórkowych w Polsce – Orange, T‐Mobile i Plus. Sprzedaż usług sieci T‐Mobile realizowana jest przez Spółkę Europhone Sp. z o. o., sprzedaż usług sieci PLUS realizowana jest przez Spółkę PTI Sp. z o. o., natomiast sprzedaż usług Orange do 31.01.2016 roku realizowana była przez OEX S.A., natomiast od 1 lutego 2016 roku realizowana jest przez Tell Sp. z o.o. Swoją pozycję Grupa osiągnęła poprzez systematyczne i konsekwentne zwiększanie liczby własnych salonów sprzedaży oraz przejęcia mniejszych operatorów salonów.

Zarządzanie
siecią punktów
sprzedaży Orange

 

Autoryzowanym Przedstawicielem Ogólnopolskim Orange S.A. jest spółka Tell Sp. z o. o., która jest jednym z największych agentów Orange w Polsce . Sprzedaż realizowana była poprzez sieć  salonów sprzedaży pod marką Orange.

 WWW.TELL.PL

Zarządzanie
siecią punktów
sprzedaży T- Mobile

Sprzedaż usług i telefonów w sieci T-Mobile realizowana jest przez spółkę Euro- Phone sp. z o. o.  Sprzedaż realizowana była poprzez sieć salonów sprzedaży.

 www.europhone.pl

Zarządzanie
siecią punktów
sprzedaży Plus

Sprzedaż usług i telefonów w sieci PLUS realizowana jest przez spółkę PTI sp. z o. o.

Sprzedaż realizowana była poprzez sieć salonów sprzedaży. Sprzedaż jest prowadzona w dwóch typach punktów sprzedaży, są to salony firmowe i salony agencyjne. Salony firmowe to punkty sprzedaży, w których Spółka zatrudnia własnych pracowników i ma własną kasę fiskalną. Salony agencyjne to punkty sprzedaży prowadzone przez sub-agentów, tj. niezależne podmioty gospodarcze prowadzące działalność na własny rachunek.

 www.pluspti.pl