Zarządzanie sieciami punktów sprzedaży detalicznej

Segment zarządzania sieciami punktów sprzedaży detalicznej to kompleksowe usługi związane z prowadzeniem sprzedaży produktów i usług Klienta w sieci sklepów i punktów detalicznych a w szczególności:

  • tworzenie i zarządzanie sieciami punktów sprzedaży detalicznej w Polsce
  • zarządzanie sprzedażą i siłami sprzedaży

Grupa OEX koncentruje się na prowadzeniu sieci dystrybucji usług telefonii komórkowej, przy czym doświadczenie i unikalne kompetencje w budowaniu sieci sprzedaży, możliwe są do wykorzystania w innych branżach w oparciu o zbliżony model dystrybucji.

Obecnie Grupa OEX jest dostawcą tych usług dla trzech największych operatorów sieci komórkowych w Polsce – Orange, T-Mobile i Plus.

Blisko dwudziestoletnie doświadczenie oraz ścisła współpraca z klientami i ciągłe podnoszenie jakości działań związanych z obsługą klienta zdecydowanie wyróżnia Grupę jako dostawcę tego typu usług.

Zarządzanie
siecią punktów
sprzedaży Orange

 

Autoryzowanym Przedstawicielem Ogólnopolskim Orange S.A. jest spółka Tell Sp. z o. o., która jest jednym z największych agentów Orange w Polsce . Sprzedaż realizowana była poprzez sieć 148 [1] salonów sprzedaży pod marką Orange (kanał dedykowany klientom indywidualnym).

 WWW.TELL.PL

Zarządzanie
siecią punktów
sprzedaży T- Mobile

Sprzedaż usług i telefonów w sieci T-Mobile realizowana jest przez spółkę Euro- Phone sp. z o. o.  Sprzedaż realizowana była poprzez sieć 76[1] salonów sprzedaży (kanał dedykowany klientom indywidualnym).

 www.europhone.pl

Zarządzanie
siecią punktów
sprzedaży Plus

Sprzedaż usług i telefonów w sieci PLUS realizowana jest przez spółkę PTI sp. z o. o.

Sprzedaż realizowana była poprzez sieć 71[1] salonów sprzedaży (kanał dedykowany Klientom indywidualnym). Sprzedaż jest prowadzona w dwóch typach punktów sprzedaży, są to salony firmowe i salony agencyjne. Salony firmowe to punkty sprzedaży, w których Spółka zatrudnia własnych pracowników i ma własną kasę fiskalną. Salony agencyjne to punkty sprzedaży prowadzone przez sub-agentów, tj. niezależne podmioty gospodarcze prowadzące działalność na własny rachunek.

 www.pluspti.pl


[1] stan na 21.03.2016