Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tell S.A., spółki prowadzącej sieci salonów sprzedaży dla operatorów telefonii komórkowej, 18 grudnia br. zatwierdziło podwyższenie kapitału w celu nabycia przez Tell od spółki OEX S.A. pakietu 100% akcji spółki Cursor i 51,03% udziałów spółki Divante. Tell wyemituje 1.777.692 akcje po cenie emisyjnej 13 zł za akcję w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do OEX. Dzięki przejęciu Cursora i Divante Tell będzie oferował kompleksowe usługi outsourcingu sprzedaży.

więcej »

Kontakt dla mediów

Małgorzata Fischer

e-mail: malgorzata.fischer@oex.pl
tel. 663 500 200