Zarządzanie dokumentami i obsługa klienta

W segmencie Zarządzania dokumentami i obsługi klienta  realizowane są usługi mające na celu przekształcenie obiegu danych i informacji  z analogowych, często papierowych na dane systemowe.

Usługi te realizowane są przez spółkę ArchiDoc S.A. . Drugim obszarem działalności w tym segmencie są usługi z zakresu obsługi klienta poprzez kontakt telefoniczny, mail, chat, SMS. Usługi te świadczone są przez spółkę Voice Contact Center Sp. z o. o.