Zarządzanie sieciami
punktów sprzedaży detalicznej

630 tys.liczba przeprowadzonych transakcji rocznie

W segmencie Zarządzania sieciami punktów sprzedaży detalicznej spółki z Grupy OEX – Tell sp. z o. o., Europhone sp. z o. o. oraz PTI sp. z o. o. przeprowadzają ok 630 tysięcy transakcji rocznie i zarządzają łącznie ok 300 salonami sprzedaży dla trzech operatorów telefonii komórkowej, co stanowi udział ok 13, 5 % wśród sklepów prowadzonych przez niezależnych agentów dla Orange, T-Mobile i Plus.

czytaj więcej >