Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Znaczne pakiety akcji

Raport bieżący nr: 40/2018 Data: 10.09.2018

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd OEX S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 7 września 2018 r. Spółka otrzymała od  Neo Investment S.A. zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ust. 2 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu

Artur Wojtaszek – Członek Zarządu

Powrót