Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Powiadomienie o transakcjach na akcjach OEX S.A.

Raport bieżący nr: 54/2018 Data: 21.12.2018

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść:
Zarząd OEX S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 grudnia 2018 r. Spółka otrzymała od SILQUERN S.a r.l. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w OEX S.A., tj. Panem Piotrem Cholewą, powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki wraz z korektą tego powiadomienia.
Treść powiadomienia i korekty Spółka przekazuje w załączeniu.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński, członek Zarządu

Artur Wojtaszek, członek Zarządu

Powrót