Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Powiadomienie o transakcjach na akcjach OEX S.A.

Raport bieżący nr: 15/2018 Data: 13.04.2018

Zarząd OEX S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 13 kwietnia 2018 r. Spółka otrzymała od Real Management S.A. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w OEX S.A., tj. Panem Jerzym Motzem (Prezes Zarządu), powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki zawartych w dniu 12 kwietnia 2018 r.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Robert Krasowski – Członek Zarządu
Tomasz Słowiński – Członek Zarządu

Powrót