Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Powiadomienie o transakcjach na akcjach OEX S.A.

Raport bieżący nr: 6/2019 Data: 6.02.2019

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd OEX S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 6 lutego 2019 r. Spółka otrzymała od MS Investments spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w OEX S.A., tj. Panem Michałem Szramowskim (Członek Rady Nadzorczej), zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.

Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Powrót