Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Zawiadomienia o transakcjach na akcjach OEX S.A.

Raport bieżący nr: 28/2017 Data: 7.07.2017

Zarząd OEX S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 7 lipca 2017 r. Spółka otrzymała od Pana Roberta Krasowskiego – osoby pełniącej obowiązki zarządcze w OEX S.A. (Członek Zarządu) powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki, zawartych odpowiednio w dniu 5 i 6 lipca 2017 r.

Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Podpisano:

Artur Wojtaszek – Członek Zarządu

Tomasz Kwiecień – Członek Zarządu

Powrót