Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach OEX S.A.

Raport bieżący nr: 24/2017 Data: 14.06.2017

Zarząd OEX S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 14 czerwca 2017 r. Spółka otrzymała od Pana Artura Wojtaszka – osoby pełniącej obowiązki zarządcze w OEX S.A. (Członek Zarządu) powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki, zawartych w dniu 13 czerwca 2017 r.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Podpisano:

Jerzy Motz – prezes zarządu

Powrót