Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach OEX S.A.

Raport bieżący nr: 30/2017 Data: 7.08.2017

Zarząd OEX S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 7 sierpnia 2017 r. Spółka otrzymała od Pana Roberta Krasowskiego – osoby pełniącej obowiązki zarządcze w OEX S.A. (Członek Zarządu) powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki, zawartych w dniu 3 sierpnia 2017 r.
Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Podpisano:
Jerzy Motz – Prezes Zarządu

Powrót