Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Zawiadomienie o transakcji na akcjach OEX S.A.

Raport bieżący nr: 31/2017 Data: 8.08.2017

Zarząd OEX S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 8 sierpnia 2017 r. Spółka otrzymała od MS Investments sp. z o.o. sp. k. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w OEX S.A., tj. Panem Michałem Szramowskim (Członek Rady Nadzorczej), powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki, zawartej w dniu 7 sierpnia 2017 r.
Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Podpisano:
Jerzy Motz – Prezes Zarządu

Powrót