Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Znaczne pakiety akcji

Raport bieżący nr: 14/2019 Data: 5.03.2019

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd OEX S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 marca 2019 r. Spółka otrzymała od Pana Michała Szramowskiego zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu
Robert Krasowski – Członek Zarządu

Powrót