Akcjonariat

Akcjonariat wg liczby akcji

31.73%
Neo Investment S.A. (pośrednio przez podmioty zależne Neo Fund 1sp. z o. o. bezpośrednio 20,80%, Neo Fund 1 sp z o. o. pośrednio przez Neo BPO S.a r.l. 10,93%)
25.06%
Jerzy Motz pośrednio przez Precordia Capital Sp. z o. o. i Real Management S.A.
10.03%
Piotr Cholewa pośrednio przez Silquern S.a r.l.
5.87%
Michał Szramowski (wraz z MS Inwestments sp. z o. o. s. k.)
27.31%
Pozostali akcjonariusze

Akcjonariat wg liczby głosów

40.09%
Neo Investment S.A. (pośrednio przez podmioty zależne Neo Fund 1sp. z o. o. bezpośrednio 30,77% Neo Fund 1 sp z o. o. pośrednio przez Neo BPO S.a r.l. 9,32%)
23.07%
Jerzy Motz pośrednio przez Precordia Capital Sp. z o. o. i Real Management S.A.
8.55%
Piotr Cholewa pośrednio przez Silquern S.a r.l.
5%
Michał Szramowski (wraz z MS Inwestments sp. z o. o. s. k.)
23.29%
Pozostali akcjonariusze

Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu
(powyżej 5% głosów na WZA)
Liczba akcjiLiczba głosówAkcjonariat wg liczby akcjiAkcjonariat wg. liczby głosów
Neo Investment spółka akcyjna (pośrednio przez podmioty zależne*)
Struktura akcjonariatu
(powyżej 5% głosów na WZA)
Neo Investment spółka akcyjna (pośrednio przez podmioty zależne*)
2535101
Liczba akcji
2535101
3756805
Liczba głosów
3756805
31,73%
Akcjonariat wg liczby akcji
31,73%
40,09%
Akcjonariat wg. liczby głosów
40,09%
*Neo Fund 1 sp. z o. o. bezpośrednio
Struktura akcjonariatu
(powyżej 5% głosów na WZA)
*Neo Fund 1 sp. z o. o. bezpośrednio
1661688
Liczba akcji
1661688
2883392
Liczba głosów
2883392
20,80%
Akcjonariat wg liczby akcji
20,80%
30,77%
Akcjonariat wg. liczby głosów
30,77%
*Neo Fund 1 sp. z o. o. pośrednio przez *Neo BPO S.a r.l.
Struktura akcjonariatu
(powyżej 5% głosów na WZA)
*Neo Fund 1 sp. z o. o. pośrednio przez *Neo BPO S.a r.l.
873413
Liczba akcji
873413
873413
Liczba głosów
873413
10,93%
Akcjonariat wg liczby akcji
10,93%
9,32%
Akcjonariat wg. liczby głosów
9,32%
Jerzy Motz pośrednio przez Precordia Capital Sp. z o. o. i Real Management S.A.
Struktura akcjonariatu
(powyżej 5% głosów na WZA)
Jerzy Motz pośrednio przez Precordia Capital Sp. z o. o. i Real Management S.A.
2 002 687
Liczba akcji
2 002 687
2 162 295
Liczba głosów
2 162 295
25,06%
Akcjonariat wg liczby akcji
25,06%
23,07%
Akcjonariat wg. liczby głosów
23,07%
Precordia Capital Sp. z o.o. bezpośrednio
Struktura akcjonariatu
(powyżej 5% głosów na WZA)
Precordia Capital Sp. z o.o. bezpośrednio
1 034 433
Liczba akcji
1 034 433
1 194 041
Liczba głosów
1 194 041
12,95%
Akcjonariat wg liczby akcji
12,95%
12,74%
Akcjonariat wg. liczby głosów
12,74%
Precordia Capital Sp. z o.o. pośrednio przez Real Management S.A.
Struktura akcjonariatu
(powyżej 5% głosów na WZA)
Precordia Capital Sp. z o.o. pośrednio przez Real Management S.A.
968 254
Liczba akcji
968 254
968 254
Liczba głosów
968 254
12,12%
Akcjonariat wg liczby akcji
12,12%
10,33%
Akcjonariat wg. liczby głosów
10,33%
Piotr Cholewa,
pośrednio przez Silquern S.a.r.l.
Struktura akcjonariatu
(powyżej 5% głosów na WZA)
Piotr Cholewa,
pośrednio przez Silquern S.a.r.l.
801 096
Liczba akcji
801 096
801 096
Liczba głosów
801 096
10,03%
Akcjonariat wg liczby akcji
10,03%
8,55%
Akcjonariat wg. liczby głosów
8,55%
Michał Szramowski (wraz z MS Inwestments sp. z o. o. s. k.)
Struktura akcjonariatu
(powyżej 5% głosów na WZA)
Michał Szramowski (wraz z MS Inwestments sp. z o. o. s. k.)
468 770
Liczba akcji
468 770
468 770
Liczba głosów
468 770
5,87%
Akcjonariat wg liczby akcji
5,87%
5,00%
Akcjonariat wg. liczby głosów
5,00%
Pozostali akcjonariusze
Struktura akcjonariatu
(powyżej 5% głosów na WZA)
Pozostali akcjonariusze
2 182 330
Liczba akcji
2 182 330
2 182 330
Liczba głosów
2 182 330
27,31%
Akcjonariat wg liczby akcji
27,31%
23,29%
Akcjonariat wg. liczby głosów
23,29%

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.597.996,80 zł i dzieli się na:

Akcje
imienne

1.381.312 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych w ten sposób, że na każdą z nich przypadają dwa głosy.

Akcje
na okaziciela

3.729.535 akcji zwykłych na okaziciela – wyemitowanych jako akcje serii A i B.

Akcje
na okaziciela serii C

1.777.692 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Akcje
na okaziciela serii D

1.101.445 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 20 gr.