Akcjonariat

Akcjonariat wg liczby akcji

35.05%
Neo Investment S.A. (pośrednio przez podmioty zależne Neo Fund 1sp. z o. o. bezpośrednio 24,12%, Neo Fund 1 sp z o. o. pośrednio przez Neo BPO S.a r.l. 10,93%
18.58%
Piotr Cholewa pośrednio przez podmioty zależne (Silquern S.a r.l. bezpośrednio 18,58% )
11.77%
Quercus Parasolowy SFIO i Quercus Absolute Return FIZ
34.59%
Pozostali akcjonariusze

Akcjonariat wg liczby głosów

43.97%
Neo Investment S.A. (pośrednio przez podmioty zależne Neo Fund 1sp. z o. o. bezpośrednio 34,87% Neo Fund 1 sp z o. o. pośrednio przez Neo BPO S.a r.l.9,11%
17.41%
Piotr Cholewa pośrednio przez podmioty zależne (Silquern S.a r.l. bezpośrednio 17,41%)
9.81%
Quercus Parasolowy SFIO i Quercus Absolute Return FIZ
28.81%
Pozostali akcjonariusze

Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu
(powyżej 5% głosów na WZA)
Liczba akcjiLiczba głosówAkcjonariat wg liczby akcjiAkcjonariat wg. liczby głosów
Neo Investment spółka akcyjna (pośrednio przez podmioty zależne*)
Struktura akcjonariatu
(powyżej 5% głosów na WZA)
Neo Investment spółka akcyjna (pośrednio przez podmioty zależne*)
2 414 698
Liczba akcji
2 414 698
3 636 402
Liczba głosów
3 636 402
35,05%
Akcjonariat wg liczby akcji
35,05%
43,97%
Akcjonariat wg. liczby głosów
43,97%
*Neo Fund 1 sp. z o. o. bezpośrednio
Struktura akcjonariatu
(powyżej 5% głosów na WZA)
*Neo Fund 1 sp. z o. o. bezpośrednio
1 661 668
Liczba akcji
1 661 668
2 883 392
Liczba głosów
2 883 392
24,12%
Akcjonariat wg liczby akcji
24,12%
34,87%
Akcjonariat wg. liczby głosów
34,87%
*Neo Fund 1 sp. z o. o. pośrednio przez *Neo BPO S.a r.l.
Struktura akcjonariatu
(powyżej 5% głosów na WZA)
*Neo Fund 1 sp. z o. o. pośrednio przez *Neo BPO S.a r.l.
753 010
Liczba akcji
753 010
753 010
Liczba głosów
753 010
10,93%
Akcjonariat wg liczby akcji
10,93%
9,11%
Akcjonariat wg. liczby głosów
9,11%
Piotr Cholewa,
pośrednio przez podmioty zależne **
Struktura akcjonariatu
(powyżej 5% głosów na WZA)
Piotr Cholewa,
pośrednio przez podmioty zależne **
1 280 206
Liczba akcji
1 280 206
1 439 814
Liczba głosów
1 439 814
18,58%
Akcjonariat wg liczby akcji
18,58%
17,41%
Akcjonariat wg. liczby głosów
17,41%
**Silquern S.a r.l. bezpośrednio
Struktura akcjonariatu
(powyżej 5% głosów na WZA)
**Silquern S.a r.l. bezpośrednio
1 280 206
Liczba akcji
1 280 206
1 439 814
Liczba głosów
1 439 814
18,58%
Akcjonariat wg liczby akcji
18,58%
17,41%
Akcjonariat wg. liczby głosów
17,41%
Quercus Parasolowy SFIO
i Quercus Absolute Return FIZ
Struktura akcjonariatu
(powyżej 5% głosów na WZA)
Quercus Parasolowy SFIO
i Quercus Absolute Return FIZ
811 013
Liczba akcji
811 013
1 350 225
Liczba głosów
1 350 225
11,77%
Akcjonariat wg liczby akcji
11,77%
9,81%
Akcjonariat wg. liczby głosów
9,81%
Pozostali akcjonariusze
Struktura akcjonariatu
(powyżej 5% głosów na WZA)
Pozostali akcjonariusze
2 382 622
Liczba akcji
2 382 622
2 382 622
Liczba głosów
2 382 622
34,59%
Akcjonariat wg liczby akcji
34,59%
28,81%
Akcjonariat wg. liczby głosów
28,81%

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.377.707,80 zł i dzieli się na:

Akcje
imienne

1.381.312 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych w ten sposób, że na każdą z nich przypadają dwa głosy.

Akcje
na okaziciela

3.729.535 akcji zwykłych na okaziciela – wyemitowanych jako akcje serii A i B.

Akcje
na okaziciela serii C

1.777.692 akcji zwykłych na okaziciela serii C

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 20 gr.