Dywidendy

Informacja na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych.

Dzień dywidendyTermin wypłatyŁączna wysokość
dywidendy
Wysokość dywidendy
w przeliczeniu na jedną akcję
W 2017 r. nie
wypłacono dywidendy
W 2017 r. nie
wypłacono dywidendy
10 sierpnia 2016
10 sierpnia 2016
1 września 2016r
1 września 2016r
5.166.404,25 zł
5.166.404,25 zł
0,75 zł
0,75 zł
11 grudnia 2015 r.
11 grudnia 2015 r.
29 grudnia 2015 r.
29 grudnia 2015 r.
4.133.123,40 zł
4.133.123,40 zł
0,60 zł
0,60 zł
11 grudnia 2014 r.
11 grudnia 2014 r.
29 grudnia 2014 r.
29 grudnia 2014 r.
5.110.847,00 zł.
5.110.847,00 zł.
1,00 zł
1,00 zł
7 października 2013 r.,
7 października 2013 r.,
21 października 2013 r.
21 października 2013 r.
5.110.847,00 zł
5.110.847,00 zł
1,00 zł
1,00 zł
W 2012 r. nie
wypłacono dywidendy
W 2012 r. nie
wypłacono dywidendy
18 maja 2011 r.
18 maja 2011 r.
1 czerwca 2011 r.
1 czerwca 2011 r.
5.047.698,40 zł.
5.047.698,40 zł.
0,80 zł
0,80 zł
14 maja 2010 r.
14 maja 2010 r.
31 maja 2010 r.
31 maja 2010 r.
6.309.623 zł
6.309.623 zł
1,00 zł
1,00 zł