Wskaźniki finansowe

Wskaźniki finansowe w oparciu o skonsolidowane dane finansowe

Wskaźnik2016
Rentowność sprzedaży
zysk netto/przychody ze sprzedaży
Rentowność sprzedaży
zysk netto/przychody ze sprzedaży
3,14%
2016
3,14%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące
1,16
2016
1,16
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem
56,1%
2016
56,1%
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto/aktywa ogółem
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto/aktywa ogółem
5,9
2016
5,9