Kalendarz

16.08.2005

Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2005 r.

26.08.2005

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

30.09.2005

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2005 r.

14.11.2005

Skonsolidowany raport kwartalny III kwartał 2005 r.