Kalendarz

01.03.2006

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2005 r.

28.04.2006

Raport roczny za 2005 r.

28.04.2006

Skonsolidowany raport roczny za 2005 r.

15.05.2006

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2006 r.

09.06.2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

11.08.2006

Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2006 r.

02.10.2006

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2006 r.

14.11.2006

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2006 r.