Kalendarz

16.02.2007

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2006 r.

23.04.2007

Raport roczny za 2006 r.

23.04.2007

Skonsolidowany raport roczny za 2006 r.

15.05.2007

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2007 r.

11.06.2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

01.08.2007

Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2007 r.

24.09.2007

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2007 r.

14.11.2007

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2007 r.