Kalendarz

14.02.2008

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2007 r.

21.04.2008

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

25.04.2008

Raport roczny za 2007 r.

25.04.2008

Skonsolidowany raport roczny za 2007 r.

15.05.2008

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2008 r.

24.06.2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

30.09.2008

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2008 r.

10.10.2008

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

07.11.2008

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2008 r.

19.12.2008

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy