Kalendarz

16.02.2009

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2008 r.

06.04.2009

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

30.04.2009

Raport roczny za 2008 r.

30.04.2009

Skonsolidowany raport roczny za 2008 r.

15.05.2009

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2009 r.

29.06.2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

31.08.2009

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2009 r.

01.09.2009

wypłata dywidendy za 2008 r.

15.09.2009

wypłata dywidendy za 2008 r.

16.11.2009

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2009 r.