Kalendarz

22.03.2010

Raport roczny za 2009 r.

22.03.2010

Skonsolidowany raport roczny za 2009 r.

26.04.2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

14.05.2010

ustalenie praw do dywidendy za 2009 r. (dzień dywidendy)

17.05.2010

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2010 r.

31.05.2010

wypłata dywidendy za 2009 r.

30.08.2010

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2010 r.

15.11.2010

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2010 r.