Kalendarz

21.03.2011

Raport roczny za 2010 r.

21.03.2011

Skonsolidowany raport roczny za 2010 r.

28.04.2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

16.05.2011

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2011.- zmiana na 9 maja 2011 r.

18.05.2011

ustalenie praw do dywidendy za 2010 r. (dzień dywidendy)

01.06.2011

wypłata dywidendy za 2010 r.

30.08.2011

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2011 r. – zmiana na 25 sierpnia 2011 r.

14.11.2011

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2011 r.

12.12.2011

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy