Kalendarz

20.03.2012

Raport roczny za 2011 r.

20.03.2012

Skonsolidowany raport roczny za 2011 r.

15.05.2012

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012 r.

16.05.2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

29.05.2012

ogłoszenie wezwania do zapisywania sie na sprzedaż akcji Spółki

30.08.2012

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2012 r.

01.10.2012

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

29.10.2012

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

14.11.2012

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012 r.