Kalendarz

21.03.2013

Raport roczny za 2012 r. – zmiana na 19 marca 2013 r.

21.03.2013

Skonsolidowany raport roczny za 2012 r. – zmiana na 19 marca 2013 r.

15.05.2013

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 r.

11.06.2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

30.08.2013

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013 r.- zmiana na 26 sierpnia 2013 r.

27.09.2013

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

07.10.2013

ustalenie praw do dywidendy za 2012 r. (dzień dywidendy)

21.10.2013

wypłata dywidendy za 2012 r.

13.11.2013

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 r. – zmiana na 31 października 2013 r.

05.12.2013

ogłoszenie przez Neo Investment S.A. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki