Kalendarz

10.03.2014

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

21.03.2014

Raport roczny za 2013 r.

21.03.2014

Skonsolidowany raport roczny za 2013 r.

15.05.2014

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r.

03.06.2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

11.08.2014

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

01.09.2014

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2014 r.

24.10.2014

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

14.11.2014

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 r.

11.12.2014

ustalenie praw do dywidendy za 2013 r

18.12.2014

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

29.12.2014

wypłata dywidendy za 2013 r.