Kalendarz

23.03.2015

Raport roczny za 2014 r.

23.03.2015

Skonsolidowany raport roczny za 2014 r.

15.05.2015

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 r.

23.06.2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

31.08.2015

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 r.

30.09.2015

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

09.11.2015

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 r.

17.11.2015

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

11.12.2015

Dzień dywidendy

29.12.2015

Dzień wypłaty dywidendy