Kalendarz

21.03.2016

Raport roczny za 2015 r.

21.03.2016

Skonsolidowany raport roczny za 2015 r.

16.05.2016

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 r.

30.08.2016

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 r.

14.11.2016

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 r.