Kalendarz

10.04.2018

Raport roczny za 2017 r.

16.05.2018

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

06.09.2018

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r.

15.11.2018

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r.