Prezentacje

Prezentacja wyników za III kwartał 2018

Prezentacja wyników za I półrocze 2018

Prezentacja wyników za I kwartał 2018

Prezentacja wyników za rok 2017

Prezentacja wyników za III kwartał 2017

Prezentacja wyników za I półrocze 2017

Prezentacja o Grupie OEX

Prezentacja wyników za 1 kwartał 2017

Prezentacja wyników za rok 2016

Prezentacja wyników po 3Q2016

Prezentacja Kierunki rozwoju Grupy OEX

Prezentacja wyników za 1Q2016

19.05.2016

Prezentacja raport roczny 2015

08.04.2016

Prezentacja wyników za 3Q2015r.

20.11.2015

Prezentacja wyników za 1H2015r.

09.09.2015

Prezentacja Spółek Cursor SA i Divante sp. z o. o., prognoza Zarządu Tell SA na rok 2015

10.06.2015