Raporty okresowe

 
Raporty roczne
Raporty półroczne
Raporty kwartalne

2018

 
Skonsolidowany raport półroczny 2018 (06.09.2018)Rozwiń
Skonsolidowany raport półroczny za 2018 rokPDF
Raport niezależnego biegłego rewidenta - Grupa OEX S.APDF
Raport kwartalny OSrI/2018 (16.05.2018)  PDF
Raport kwartalny QSrIII/2018 (15.11.2018)  PDF

2017

Jednostkowy raport roczny 2017Rozwiń
List do akcjonariuszyPDF
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017PDF
Sprawozdanie z działalności OEX S.A. za rok 2017PDF
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 2017PDF
Sprawozdanie biegłego rewidenta PDF
Skonsolidowany raport roczny 2017Rozwiń
List do akcjonariuszyPDF
Skonsolidowane sprawozdanie finansowePDF
Skonsolidowane sprawozdanie z działalnościPDF
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnegoPDF
Sprawozdanie biegłego rewidentaPDF
Sprawozdanie z danych niefinansowychPDF
Skonsolidowany raport półroczny 2017 (12.09.2017)Rozwiń
Skonsolidowany raport półroczny za 2017 rokPDF
Raport niezależnego biegłego rewidenta - Grupa OEX S.APDF
Raport kwartalny QSr I/2017 (18.05.2017)  PDF
Raport kwartalny QSrIII/2017 (15.11.2017)  PDF

2016

Skonsolidowany raport roczny 2016Rozwiń
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2016PDF
List do akcjonariuszyPDF
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnegoPDF
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy OEX S.A za rok 2016PDF
Opinia biegłego rewidenta - Grupa OEXPDF
Jednostkowy raport roczny 2016Rozwiń
Sprawozdanie z działalności emitenta OEX S.A. 2016PDF
List do akcjonariuszyPDF
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 2016PDF
Sprawozdanie finansowe OEX S.A.PDF
Opinia biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego za 2016 rokPDF
Skonsolidowany raport półroczny 2016 (30.08.2016)Rozwiń
Skonsolidowany raport półroczny za 2016 rok.PDF
Raport niezależnego biegłego rewidenta Grupy OEX S.A.PDF
Raport Kwartalny QSr I/2016 (16.05.2016)  PDF
Raport Kwartalny QSrIII/2016 (14.11.2016)  PDF

2015

Skonsolidowany raport roczny 2015Rozwiń
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2015PDF
List do inwestorów-Grupa OEXPDF
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego - skonsolidowanePDF
Opinia biegłego rewidenta - Grupa OEXPDF
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy OEX S.A za rok 2015PDF
Jednostkowy raport roczny 2015Rozwiń
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnegoPDF
List do inwestorów - OEXPDF
Opinia biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego za 2015 rokPDF
Sprawozdanie finansowe OEX S.A.PDF
Sprawozdanie z działalności emitenta OEX S.A. za rok 2015PDF
Skonsolidowany raport półroczny 2015 (31.08.2015)Rozwiń
Skonsolidowany raport półroczny za 2015 rok.PDF
Raport niezależnego biegłego rewidenta - Grupa Kapitałowa Tell S.A.PDF
Raport kwartalny QSr I/2015 (15.05.2015)  PDF
Raport kwartalny QSr III/2015 (09.11.2015)  PDF

2014

Skonsolidowany raport roczny 2014 (23.03.2015)Rozwiń
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2014PDF
List do inwestorów-Grupa TellPDF
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnegoPDF
Opinia biegłego rewidenta i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 rokPDF
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Tell S.APDF
Jednostkowy raport roczny 2014 (23.03.2015)Rozwiń
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego przez Tell S.APDF
List do inwestorówPDF
Opinia biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego za 2014 rokPDF
Sprawozdanie finansowe TellPDF
Sprawozdanie zarządu Tell 2014PDF
Skonsolidowany raport półroczny 2014 (01.09.2014)Rozwiń
Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta - Grupa Kapitałowa Tell S.A.PDF
Półroczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Tell S.A. i Grupy Kapitałowej Tell S.A.PDF
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe - Grupa Kapitałowa TELL S.A.PDF
Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe - Tell S.A.PDF
Raport kwartalny QSr I/2014 (15.05.2014)  PDF
Raport kwartalny QSr III/2014 (14.11.2014)  PDF

2013

Skonsolidowany raport roczny 2013 (21.03.2014)Rozwiń
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2013PDF
List do inwestorów-Grupa TellPDF
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnegoPDF
Opinia biegłego rewidenta i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rokPDF
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Tell S.APDF
Jednostkowy raport roczny 2013 (21.03.2014)Rozwiń
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego przez Tell S.APDF
List do inwestorówPDF
Opinia biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rokPDF
Sprawozdanie finansowe TellPDF
Sprawozdanie zarządu Tell 2013PDF
Skonsolidowany raport półroczny 2013 (26.08.2013)Rozwiń
Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta - Grupa Kapitałowa Tell S.A.PDF
Półroczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Tell S.A. i Grupy Kapitałowej Tell S.A.PDF
Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe - TELL S.A.PDF
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe - Grupa Kapitałowa Tell S.A.PDF
Raport kwartalny QSr I/2013 (15.05.2013)  PDF
Raport kwartalny QSr III/2013 (31.10.2013)  PDF

2012

Skonsolidowany raport roczny 2012 (19.03.2013)Rozwiń
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2012PDF
List do inwestorów-Grupa TellPDF
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnegoPDF
Opinia biegłego rewidenta i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 rokPDF
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Tell S.APDF
Jednostkowy raport roczny 2012 (19.03.2013)Rozwiń
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego przez Tell S.APDF
List do inwestorówPDF
Opinia biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego za 2012 rokPDF
Sprawozdanie finansowe TellPDF
Sprawozdanie zarządu Tell 2012PDF
Skonsolidowany raport półroczny 2012 (30.08.2012)Rozwiń
Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta - Grupa Kapitałowa Tell S.A.PDF
Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta - Tell S.A.PDF
Półroczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Tell S.A. i Grupy Kapitałowej Tell S.A.PDF
Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe - TELL S.A.PDF
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe - Grupa Kapitałowa Tell S.A.PDF
Raport kwartalny QSr I/2012 (15.05.2012)  PDF
Raport kwartalny QSr III/2012 (14.11.2012)  PDF

2011

Skonsolidowany raport roczny 2011 (20.03.2012)Rozwiń
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011PDF
List do inwestorów-Grupa TellPDF
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnegoPDF
Opinia biegłego rewidentaPDF
Oświadczenie Zarządu o rzetelności sprawozdania finansowego - Grupa TellPDF
Raport uzupełniający opinię biegłego - Grupa TellPDF
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowegoPDF
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Tell S.APDF
Jednostkowy raport roczny 2011 (20.03.2012)Rozwiń
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego przez Tell S.APDF
List do inwestorówPDF
Opinia biegłego rewidentaPDF
Oświadczenie zarządu o rzetelności sprawozdania finansowegoPDF
Sprawozdanie finansowe TellPDF
Sprawozdanie zarządu Tell 2011PDF
Raport uzupełniający opinię biegłego rewidentaPDF
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowegoPDF
Skonsolidowany raport półroczny 2011 (25.08.2011)Rozwiń
Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta - Grupa Kapitałowa Tell S.A.PDF
Oświadczenie Zarządu o rzetelności sporządzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdaniaPDF
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowegoPDF
Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta-TellPDF
Sprawozdanie Finansowe skonsolidowane- Grupa Tell -I półrocze 2011PDF
Sprawozdanie Finansowe - Tell- I półrocze 2011PDF
Sprawozdanie Finansowe Zarządu - I półrocze 2011PDF
Raport kwartalny QSr I/2011 (09.05.2011)  PDF
Raport kwartalny QSr III/2011 (14.11.2011)  PDF

2010

Skonsolidowany raport roczny 2010Rozwiń
Sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej emitenta za rok 2010 r. - pkt.4.15 - korektaPDF
Sprawozdanie Zarządu-Grupa TellPDF
List do inwestorów-Grupa TellPDF
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnegoPDF
Opinia biegłego rewidentaPDF
Oświadczenie Zarządu o rzetelności sprawozdania finansowego - Grupa TellPDF
Raport uzupełniający opinię biegłego - Grupa TellPDF
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowegoPDF
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Tell S.APDF
Skonsolidowany raport półroczny 2010 (30.08.2010)Rozwiń
Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta - Grupa Kapitałowa Tell S.A.PDF
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowegoPDF
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowegoPDF
Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta-TellPDF
Sprawozdanie Finansowe skonsolidowane- Grupa Tell -I półrocze 2010PDF
Sprawozdanie Finansowe - Tell- I półrocze 2010PDF
Sprawozdanie Finansowe Zarządu - I półrocze 2010PDF
Oświadczenie Zarządu o rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowegoPDF
Raport kwartalny QSr I/2010 (17.05.2010)  PDF
Raport kwartalny QSr III/2010 (15.05.2010)  PDF

2009

Skonsolidowany raport roczny 2009 (22.03.2010)Rozwiń
Sprawozdanie Zarządu-Grupa TellPDF
List do inwestorów-Grupa TellPDF
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnegoPDF
Opinia biegłego rewidentaPDF
Oświadczenie Zarządu o rzetelności sprawozdania finansowego - Grupa TellPDF
Raport uzupełniający opinię biegłego - Grupa TellPDF
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowegoPDF
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Tell S.APDF
Jednostkowy raport roczny 2009 (22.03.2010)Rozwiń
Opinia biegłego rewidenta Tell - korektaPDF
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego przez Tell S.APDF
List do inwestorówPDF
Opinia biegłego rewidentaPDF
Oświadczenie Zarządu o rzetelności sprawozdania finansowego - Grupa TellPDF
Sprawozdanie finansowe TellPDF
Sprawozdanie zarządu Tell 2009PDF
Raport uzupełniający opinię biegłego rewidentaPDF
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowegoPDF
Skonsolidowany raport półroczny 2009 (31.08.2009)Rozwiń
Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta - Grupa Kapitałowa Tell S.A.PDF
Oswiadczenie Zarządu o rzetelności sporządzenia skonsolidowanego sprawozdaniaPDF
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanego sprawozdania finsnowegoPDF
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowegoPDF
Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta-TellPDF
Sprawozdanie Finansowe skonsolidowane- Grupa Tell -I półrocze 2009PDF
Sprawozdanie Finansowe - Tell- I półrocze 2009PDF
Sprawozdanie Finansowe Zarządu - I półrocze 2009PDF
Oświadczenie Zarządu o rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowegoPDF
Zestawienie korekt - I kwartał 2009.pdf  PDF
Skonsolidowany raport kwartalny QSr I/2009  PDF
Raport kwartalny QSr III/2009 (16.11.2015)  PDF

2008

Skonsolidowane raporty roczne 2008 (30.04.2009)Rozwiń
Sprawozdanie Zarządu-Grupa TellPDF
List do inwestorów-Grupa TellPDF
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnegoPDF
Opinia biegłego rewidentaPDF
Oświadczenie zarządu - Grupa TellPDF
Raport uzupełniający opinię biegłego - Grupa TellPDF
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowegoPDF
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Tell S.APDF
Jednostkowe raporty roczne 2008 (30.04.2009)Rozwiń
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego przez Tell S.APDF
List do inwestorówPDF
Opinia biegłego rewidentaPDF
Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2008 r.PDF
Oświadczenie zarządu o rzetelności sprawozdania finansowegoPDF
Sprawozdanie finansowe TellPDF
Sprawozdanie zarządu Tell 2008PDF
Raport uzupełniający opinię biegłego rewidentaPDF
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowegoPDF
Skonsolidowany raport półroczny 2008 (30.09.2008)Rozwiń
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowegoPDF
Oswiadczenie Zarządu o rzetelności sporządzenia skonsolidowanego sprawozdaniaPDF
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanego sprawozdania finsnowegoPDF
Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta-Grupa Kapitał owa Tell S.A.PDF
Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta-TellPDF
Sprawozdanie Finansowe skonsolidowane- Grupa Tell -I półrocze 2008PDF
Sprawozdanie Finansowe - Tell- I półrocze 2008PDF
Sprawozdanie Finansowe Zarządu - I półrocze 2008PDF
Oświadczenie Zarządu o rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowegoPDF
Skonsolidowany raport kwartalny QSr I/2008 (15.05.2008)  PDF
Skonsolidowany raport kwartalny QSr II/2008 (01.08.2008)  PDF
Raport kwartalny QSr III/2008 (07.11.2008)  PDF
Raport kwartalny QSr IV/2008 (16.02.2009)  PDF
Raport kwartalny QSr IV/2007 (14.02.2008)  PDF

2007

Jednostkowy raport roczny 2007 (25.04.2008)Rozwiń
Oświadczenie Zarządu o rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowegoPDF
Opinia biegłego rewidenta Tell- korekta.pdfPDF
Raport biegłego rewidenta-TellPDF
Opinia biegłego rewidenta-TellPDF
Oświadczenie o rzetelnościPDF
List do inwestorów-jednostkowyPDF
Sprawozdanie finansowe TellPDF
Sprawozdanie zarządu Tell 2007PDF
Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2007 rokuPDF
Skonsolidowany raport półroczny 2007 (24.09.2007)Rozwiń
Sprawozdanie zarząduPDF
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy Tell - 2005PDF
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Tell - 2005PDF
Raport Biegłego Rewidenta grupy TellPDF
Raport Biegłego Rewidenta TellPDF
Oświadczenie o rzetelności sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowegoPDF
Oświadczenie o rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowegoPDF
Oświadczenie w sprawie podmiotu badającego skonsolidowane sprawozdanie finansowePDF
Oświadczenie w sprawie podmiotu badającego sprawozdanie finansowePDF
Akcje posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące.pdf  PDF
Skonsolidowany raport kwartalny QSr I/2007  PDF
Skonsolidowany raport kwartalny QSr II/2007 (01.08.2007)  PDF
Skonsolidowany raport kwartalny QSr III/2007 (14.11.2007)  PDF

2006

Skonsolidowany raport roczny 2006 (23.04.2007)Rozwiń
FRAGMENT SPRAWOZDANIA ZARZĄDU - PO KOREKCIEPDF
Pismo Prezesa ZarząduPDF
Sprawozdanie ZarząduPDF
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2006PDF
Raport Biegłego Rewidenta TellPDF
Raport uzupełniający opinię Biegłego RewidentaPDF
Oświadczenie o rzetelnościPDF
Oświadczenie w sprawie podmiotu badającego sprawozdanie finansowePDF
Jednostkowy raport roczny 2006 (23.04.2007)Rozwiń
fragment sprawozdania Zarządu - po korekcie.pdfPDF
Pismo Prezesa ZarząduPDF
Sprawozdanie ZarząduPDF
Sprawozdanie finansowe Tell - 2006PDF
Wybór Biegłego RewidentaPDF
Raport Biegłego Rewidenta TePDF
Raport uzupełniający opinię Biegłego RewidentaPDF
Oświadczenie o rzetelnościPDF
Skonsolidowany raport półroczny 2006 (02.10.2006)Rozwiń
Sprawozdanie zarząduPDF
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy Tell - 2006PDF
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy Tell - 2006PDF
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Tell - 2006PDF
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Tell - 2006PDF
Raport Biegłego Rewidenta grupy TellPDF
Raport Biegłego Rewidenta TellPDF
Oświadczenie o rzetelnościPDF
Oświadczenie w sprawie podmiotu badającego sprawozdanie finansowePDF
Skonsolidowany raport kwartalny QSr I/2006 (15.05.2006)  PDF
Skonsolidowany raport kwartalny QSr II/2006 (11.08.2006)  PDF
Raport kwartalny QSr III/2006 (14.11.2006)  PDF
Skonsolidowany raport kwartalny QSr IV/2006Rozwiń
Wolumen sprzedaży usług.pdfPDF
Skonsolidowany raport kwartalny QSr IV/2006PDF

2005

Skonsolidowany raport roczny 2005 (28.04.2006)Rozwiń
Pismo Prezesa ZarząduPDF
Sprawozdanie zarząduPDF
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2005PDF
Raport Biegłego Rewidenta TellPDF
Raport uzupełniający opinię Biegłego RewidentaPDF
Oświadczenie o rzetelnościPDF
Oświadczenie w sprawie podmiotu badającego sprawozdanie finansowePDF
Jednostkowy raport roczny 2005 (28.04.2006)Rozwiń
Pismo Prezesa ZarząduPDF
Sprawozdanie ZarząduPDF
Sprawozdanie finansowe Tell - 2005PDF
Wybór Biegłego RewidentaPDF
Raport Biegłego Rewidenta TellPDF
Oświadczenie o rzetelnościPDF
Skonsolidowany raport półroczny 2005 (30.09.2005)Rozwiń
Sprawozdanie zarząduPDF
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy Tell - 2005PDF
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Tell - 2005PDF
Raport Biegłego Rewidenta grupy TellPDF
Raport Biegłego Rewidenta TellPDF
Oświadczenie o rzetelnościPDF
Oświadczenie w sprawie podmiotu badającego sprawozdanie finansowePDF
Skonsolidowany raport kwartalny QSr III/2005 (14.11.2005)  PDF
Skonsolidowany raport kwartalny QS IV/2005 (01.03.2005)  PDF