Raporty bieżące

Powołanie Członka Zarządu OEX S.A.

Raport bieżący nr: 18/2020

Data: 8 września 2020

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), zgodnie z §5 pkt 5 w związku z §10 Rozporządzenia Ministra Finans