Wezwanie

Od 15 lipca 2021 r. do 13 sierpnia 2021 r. trwają zapisy na sprzedaż akcji spółki OEX S.A. („Spółka”) w ramach wezwania ogłoszonego w dniu 11 czerwca 2021 r. („Wezwanie”) przez OEX S.A. i 13 akcjonariuszy będących (razem z OEX S.A.) stronami Porozumienia  akcjonariuszy („Wzywający”).

Zgodnie z ogłoszonym harmonogramem zapisy na sprzedaż oraz transakcje nabycia akcji przez OEX S.A.  i rozliczenie transakcji będą miały miejsce w poniższych terminach:

  • Przyjmowanie zapisów do 13 sierpnia 2021 r.
  • Transakcje nabycia akcji, na które zostały złożone zapisy planowane jest w dniu 18 sierpnia 2021 r.
  • Rozliczenie transakcji oraz przekazanie środków pieniężnych na rachunki inwestycyjne akcjonariuszy planowane jest w dniu 23 sierpnia 2021 r.

Cena oferowana w Wezwaniu wynosi 21,50 zł za akcję.

Akcjonariusze składają zapisy w odpowiedzi na Wezwanie za pośrednictwem domów/biur maklerskich, które przechowują należące do nich akcje Spółki.Poznaj
Grupę OEX