WZA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tell S.A.
19 grudnia 2008, godz. 14.00

Zwołanie WZA

Pobierz pdf

Projekty uchwał na WZA

Pobierz pdf

Uchwała Zarządu w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania porządku obrad oraz projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Pobierz pdf

Treść uchwał podjętych przez WZA

Pobierz pdf

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tell S.A.
10 października 2008

Zwołanie WZA

Pobierz pdf

Projekty uchwał na WZA

Pobierz pdf

Uchwała Zarządu w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Pobierz pdf

Uchwała Zarządu w sprawie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania porządku obrad oraz projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Pobierz pdf

Treść uchwał podjętych przez WZA

Pobierz pdf

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tell S.A.
24 czerwca 2008 r.

Zwołanie WZA

Pobierz pdf

Projekty uchwał na WZA

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu.

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Wynagrodzeń.

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności TELL S.A. za rok obrotowy 2007.

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego TELL S.A. za rok obrotowy 2007.

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu TELL S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2007.

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TELL S.A. za rok obrotowy 2007.

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie corocznej zwięzłej oceny sytuacji TELL S.A.

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Członkom Zarządu TELL S.A za rok obrotowy 2007.

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i oceny pracy Rady Nadzorczej TELL S.A. za rok 2007.

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w srawie zaopiniowania porządku obrad Zwyczajngo Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w srawie zaopiniowania propozycji zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Pobierz pdf

Nadwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tell S.A.
21 kwietnia 2008

Zwołanie WZA

Pobierz pdf

Projekty uchwał na WZA

Pobierz pdf

Uchwała Zarządu w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Pobierz pdf

Uchwała Zarządu w sprawie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Pobierz pdf

Treść uchwał podjętych przez WZA

Pobierz pdf