WZA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 10 maja 2016 r.

Przebieg ZWZA

Pobierz pdf

Uchwały podjęte na ZWZA

Pobierz pdf

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pobierz pdf

Projekty uchwał

Pobierz pdf

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Pobierz pdf

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pobierz pdf

Sprawozdanie Rady Nadzorczej OEX S.A.

Pobierz pdf

Ocena sytuacji Spółki

Pobierz pdf

Projekt uchwały

Pobierz pdf

Życiorys - Piotr Beaupre

Pobierz pdf

Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej - Piotr Beaupre

Pobierz pdf

Życiorys - Michał Szramowski

Pobierz pdf

Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej

Pobierz pdf

Porządek obrad

Pobierz pdf