Aktualności


10 lecie Tell SA na GPW

Tell
3 listopada 2015

W październiku 2015 mija dziesięć lat od giełdowego debiutu Tella. Z tej okazji 27 października 2015 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się jubileuszowa uroczystość.
Prezes Rafał Stempniewicz przedstawił wyniki spółki i rozwój całej grupy kapitałowej Tell w tym okresie. Podkreślił, że spółka regularnie wypłacała dywidendę, a średnioroczna stopa dywidend i umorzeń w latach 2005-2014 na jedną akcję w porównaniu do ceny emisyjnej jednej akcji wyniosła 7, 68 %.

Posiadacz jednej akcji Tella nabywając ją po cenie emisyjnej w ciągu 10 lat otrzymał 7,14 zł.
Porównanie wyników spółki w roku 2004, kiedy Tell nie był jeszcze notowany, do wyników ogłoszonych w prognozie na rok 2015 daje znaczący wzrost wszystkich pozycji rachunku wyników, w tym zysk netto wzrasta dziesięciokrotnie.
„Takie spółki jak Tell przyczyniają się w wymierny sposób do rozwoju polskiego rynku kapitałowego oraz polskiej gospodarki” – powiedział w swoim wystąpieniu Karol Półtorak, wiceprezes Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.
„Grupa Tell to przykład innowacyjnej działalności, przenoszenia na polski rynek światowych standardów oraz dynamicznego rozwoju” dodał wiceprezes Karol Półtorak
Na zakończenie uczestniczy obejrzeli prezentację multimedialną pokazującą obecną działalność Grupy kapitałowej Tell, która realizowana jest w trzech segmentach: Zarządzania sieciami sprzedaży detalicznej, Wsparcia sprzedaży oraz E-biznesu.
„Dziesięć lat temu salony sprzedaży operatorów komórkowych stanowiły przykład innowacji i najnowszych trendów, jak standardy sprzedaży czy standardy identyfikacji wizualnej. Dzisiaj obserwujemy takie zjawiska jak migracja handlu do internetu czy omnichannel. Grupa Tell obecnie upatruje możliwości rozwoju w segmencie e-biznes, który będziemy realizować zarówno organicznie, jak i poprzez przejęcia. Spółka dominująca zmienia nazwę na OEX SA, aby również wizerunek odpowiadał obecnemu kształtowi Grupy” – powiedział na zakończenie Rafał Stempniewicz, prezes Tell SA.


Masz pytania?

Małgorzata Fischer
malgorzata.fischer@oex.pl
+48 663 500 200