Aktualności


Akcjonariusze OEX S.A. jednogłośnie za emisją akcji serii D

OEX
16 maja 2018

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki, które odbyło się w dniu 14 maja 2018 roku, wszyscy zarejestrowani akcjonariusze, reprezentujący 90,2% kapitału spółki głosowali za przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej obejmującej nie więcej niż 1.101.445 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Zarząd OEX S.A. oczekuje, że środki pozyskane z emisji wyniosą ok. 20 mln zł.

Środki pozyskane z emisji planujemy przeznaczyć przede wszystkim na inwestycje w dalszy rozwój segmentów E-biznes oraz Back office i obsługi klienta, w tym na pozyskanie technologii uzupełniających nasze dotychczasowe kompetencje w tych obszarach. Oba segmenty rozwijają się bardzo dynamicznie i widzimy tam znaczący potencjał do dalszego wzrostu organicznego. Chcemy w związku z tym również zasilić ich kapitał obrotowy, co pozwoli im na zwiększenie skali działalności. Będziemy też przyglądać się możliwościom dokonania akwizycji w tych obszarach – powiedział Jerzy Motz, prezes OEX S.A.

Według Zarządu spółki nie są również wykluczone ewentualne przejęcia w pozostałych segmentach, jeśli ich celem byłoby zwiększenie wartość Grupy.

Chcielibyśmy zabezpieczyć sobie na to środki i być gotowi do podjęcia negocjacji, jeśli potencjalne okazje do przejęć zostaną przez nas pozytywnie zweryfikowane – dodał prezes Jerzy Motz.

Oświadczenia o zamiarze wzięcia udziału w emisji przesłali już do OEX S.A. jej obecni akcjonariusze Neo Investment S.A. i Real Management S.A.

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe OEX S.A. („Spółka”). Niniejszy materiał nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych Spółki albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ani na rzecz osób podlegających jurysdykcji rządu Stanów Zjednoczonych (ang. U.S. persons) w rozumieniu Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.


Masz pytania?

Małgorzata Fischer
malgorzata.fischer@oex.pl
+48 663 500 200