Aktualności


GRUPA OEX: blisko 20% wzrost skonsolidowanych zysków w III kwartale 2016 w porównaniu do wyników w III kw. 2015 r.

OEX
16 listopada 2016

Po trzecim kwartale 2016 Grupa OEX odnotowała wzrost na każdym poziomie wyniku. Przychody w ujęciu narastającym wyniosły blisko 275 mln zł, natomiast  zysk EBITDA po trzech kwartałach blisko 18 mln zł.

Przychody ze sprzedaży wzrosły w trzecim kwartale o 6,8%, natomiast w ujęciu narastającym po trzech kwartałach 2016 były wyższe o 11,4% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrosty zysku z działalności operacyjnej wyniosły odpowiednio 19,4% oraz w ujęciu narastającym 23,2%, zysk EBITDA wzrósł o 18,9%, w ujęciu narastającym o 25,7%. Grupa zanotowała w III kwartale 2016 18,5% wzrostu zysku netto przypadającego akcjonariuszom podmiotu dominującego, w ujęciu narastającym wzrost wyniósł 13,9% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Bardzo dobre wyniki są efektem konsekwentnej realizacji naszej strategii. Główne cele to osiągnięcie pozycji lidera w każdym segmencie i rozwój usług opartych o nowoczesne technologie.” – powiedział Jerzy Motz, prezes zarządu OEX S.A.

Istotnym osiągnięciem w III kwartale 2016 było przejęcie spółki Mer Service, które ugruntowało pozycję Grupy OEX wśród największych dostawców usług wsparcia sprzedaży w Polsce.

We wrześniu 2016 spółka zaprezentowała rynkowi swoje plany w zakresie kierunków rozwoju Grupy. Szczególną uwagę poświęcono segmentowi E-biznes, przy którego analizie wspiera spółkę zespół doradczy Ernst & Young. .

Chcemy kompleksowo obsługiwać rynek e-commerce, a zwłaszcza takie branże jak moda, które należą do najszybciej rosnących w tym segmencie. W III kwartale do naszych klientów dołączył Próchnik.”– dodał prezes Jerzy Motz

W segmencie Zarządzania sieciami punktów sprzedaży Grupa zarządza łącznie największą liczbą sklepów dla trzech operatorów sieci komórkowych w Polsce.

Dzięki przejęciu punktów spółki Cel-R wzrosła liczba sklepów w porównaniu do stanu na koniec III kwartału 2015. Na dzień raportu zarządzamy 312 sklepami w Polsce.”- powiedział Jerzy Motz.

W październiku br. 20 lecie swojej działalności obchodziła spółka Tell, która w Grupie OEX realizuje działania związane z wykonywaniem umowy z Orange.


Masz pytania?

Małgorzata Fischer
malgorzata.fischer@oex.pl
+48 663 500 200