Aktualności


Grupa OEX opublikowała wyniki za 2020 rok

OEX SA
1 kwietnia 2021

Grupa OEX, specjalizująca się w dostarczaniu usług i technologii w obszarze sprzedaży, w 2020 roku wypracowała 22,9 mln zł zysku operacyjnego, co oznacza podwojenie wyniku z roku poprzedniego. Grupa zrealizowała również ważne przejęcia oraz wypłaciła rekordową w swojej historii dywidendę.

Z satysfakcją mogę dzisiaj, po roku działania w warunkach epidemicznych powiedzieć, że Grupa OEX sprostała wyzwaniom w tym trudnym okresie. Zachowaliśmy ciągłość biznesową, utrzymując przy tym miejsca pracy, ale wykorzystaliśmy również szanse związane z dynamicznym rozwojem sektora eCommerce. – powiedział Jerzy Motz, prezes Zarządu OEX S.A.

Najbardziej dynamiczny wzrost rok do roku odnotował segment eCommerce services, który wypracował 8,8 mln zł zysku operacyjnego. Obsługa związanego z tym wzrostu operacji była w warunkach epidemii bardzo dużym wyzwaniem. Niezbędne stało się wdrożenie pracy zdalnej oraz wielu procesów, które zwiększają bezpieczeństwo pracowników i partnerów biznesowych, co udało się zrealizować bez istotnego wpływu na efektywność realizowanych zadań.

Dobre wyniki 2020 roku to efekt konsekwentnej realizacji strategii, w której stawiamy na usługi dla sektora eCommerce i cyfryzację handlu. Trendy rynkowe, które wspierają rozwój naszego biznesu, w ostatnim roku zyskały na znaczeniu i sądzimy, że większość z tych zmian ma charakter trwały. W minionym roku obserwowaliśmy nie tylko dynamiczny wzrost samego handlu realizowanego w Internecie, ale również rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania, technologie i usługi dla biznesu w obszarze sprzedaży internetowej, logistyki i obsługi klienta. – dodał Jerzy Motz

Segment Zarządzania sieciami punktów sprzedaży detalicznej wypracował zysk operacyjny na poziomie porównywalnym z rokiem poprzednim pomimo czasowego zamknięcia na przełomie I i II kwartału salonów prowadzonych dla operatorów telekomunikacyjnych. Przyczyniło się do tego m.in. zwiększone zainteresowanie konsumentów ofertą usług internetowych.

Segment wsparcia sprzedaży wygenerował znaczący wzrost zysku operacyjnego w porównaniu do 2019 roku pomimo negatywnego wpływu obostrzeń epidemicznych na niektóre obszary biznesowe (zwłaszcza działania promocyjne i część projektów terenowych). Na poprawę wyników wpłynęła m.in. przeprowadzona z sukcesem w roku ubiegłym restrukturyzacja w kilku obszarach, co zaprocentowało poprawą rentowności. W roku 2020 spółki podjęły także szereg działań ograniczających koszty.

Zadłużenie Grupy na koniec 2020 było o ponad 34% niższe niż w roku ubiegłym. Na koniec 2020 roku Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 52,4 mln zł, a wskaźnik długu netto do EBITDA wyniósł 1,3 licząc wg standardu MSSF16 i poniżej zera licząc wg standardu MSR17.

Istotnym wydarzeniem w 2020 roku była wypłata najwyższej w historii spółki dywidendy w kwocie ok. 17,6 mln zł (2,32 zł na każdą akcję uczestniczącą w dywidendzie). Tym samym spółka podzieliła się  ze swoimi akcjonariuszami znaczną częścią zysku wypracowanego w 2019 roku, w tym zyskiem ze sprzedaży spółki ArchiDoc S.A.

Z dużą satysfakcją mogę również podsumować obszar inwestycji w Grupie OEX, ponieważ w 2020 roku udało się nam zrealizować ważne transakcje. W sierpniu 2020 roku za ok. 6 mln zł objęliśmy pakiet kontrolny akcji spółki iPOS S.A., dostawcy kasoterminali online i systemów do zarządzania sprzedażą. Oferta Grupy OEX została poszerzona o rozwiązania technologiczne umożliwiające klientom obsługę sprzedaży w punktach detalicznych i jej analizy w czasie rzeczywistym, jak również obsługę płatności, których znaczenie rośnie w związku z przechodzeniem konsumentów na rozliczenia bezgotówkowe. W grudniu 2020 roku iPOS stworzył pierwszą na rynku kasę wirtualną na terminal płatniczy, która wejdzie do sprzedaży w 2021 roku. – powiedział prezes Zarządu OEX S.A. Jerzy Motz

W listopadzie 2020r. spółka Europhone Sp. zo.o. z Grupy OEX powiększyła swoją sieć o kolejnych 27 punktów w wyniku sfinalizowania transakcji za kwotę 4,5 mln zł. Europhone Sp. z o.o. zarządza obecnie 119 salonami i jest to największa sieć wśród partnerów T-Mobile.

 

Grupa OEX

Grupa kapitałowa OEX specjalizuje się w dostarczaniu usług i technologii dla firm w obszarze sprzedaży. Do grona klientów OEX należą wiodące polskie i zagraniczne marki z branży eCommerce, FMCG i telekomunikacyjnej. Grupę OEX tworzy kilkanaście spółek, które zatrudniają łącznie ponad 1 400 osób. Więcej informacji na www.oex.pl


Masz pytania?

Małgorzata Fischer
malgorzata.fischer@oex.pl
+48 663 500 200