Aktualności


GRUPA OEX OPUBLIKOWAŁA WYNIKI ZA I kwartał 2021 r.

OEX S.A.
13 maja 2021

Grupa OEX zakończyła I kwartał 2021 roku z wynikami, które okazały się jednymi z najlepszych w jej historii. Skonsolidowany zysk EBITDA wyniósł 15,7 mln zł co stanowiło wzrost o 71,6% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Największą jego część wypracował segment eCommerce Services. Znacząco wzrósł zysk przypadający akcjonariuszom OEX S.A., który wyniósł 4,5 mln zł.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętych wyników. Wzrost wyników odnotowały wszystkie segmenty operacyjne. Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii budowania usług i technologii w obszarze cyfryzacji handlu jesteśmy beneficjentami rozwoju sektora e-commerce. Segment eCommerce Services wygenerował największą część zysku EBITDA Grupy. Spółki działające w obszarze Retail Services sprostały wyzwaniom spowodowanymi pandemią, dostosowały biznes do obecnych warunków i ograniczeń realizując jednocześnie  wzrost wyników.  – powiedział Jerzy Motz, prezes Zarządu OEX S.A.

Segment eCommerce Services wypracował blisko 63 mln zł przychodów i były one wyższe o 44,5% od osiągniętych rok temu, natomiast zysk EBITDA wzrósł o 108% do 8,9 mln zł.

W segmencie eCommerce Services istotnie wzrosła skala działalności, ale jednocześnie znacząco poprawiła się rentowność. Marża EBITDA w tym segmencie wyniosła ponad 14% wobec 9,8% w I kwartale 2020.  – dodał Jerzy Motz

W Segmencie Zarządzania sieciami punktów sprzedaży detalicznej nastąpił wzrost wyników w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, jednak I kwartał 2020 roku nie stanowi dobrej bazy do porównań z uwagi na spowodowane pierwszym lockdownem zamknięcie sklepów w galeriach handlowych oraz znaczącym zmniejszeniem sprzedaży w sklepach, które pozostały otwarte. Zysk EBITDA segmentu wyniósł 7,4 mln zł, co stanowi wzrost o 70,2% i jednocześnie 40,7% sumy EBITDA wszystkich trzech segmentów operacyjnych Grupy.

Segment Wsparcia sprzedaży osiągnął znaczący wzrost zysku EBITDA w porównaniu do I kwartału 2020r., pomimo negatywnego wpływu obostrzeń epidemicznych na obszary biznesowe związane z promocjami i akcjami marketingowymi w terenie. Przy wzroście przychodów  o 5% zysk EBITDA segmentu wzrósł o 18,8 % do 1,9 mln zł.

Na koniec I kwartału 2021 r. Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 35,9 mln zł.

Nasza sytuacja finansowa jest dobra i chcemy kontynuować rozwój biznesu w dotychczasowych obszarach a także dalej inwestować w technologie i nasze projekty innowacyjne. – dodał Jerzy Motz, Prezes Zarządu OEX S.A.


Masz pytania?

Małgorzata Fischer
malgorzata.fischer@oex.pl
+48 663 500 200