Aktualności


OEX OPUBLIKOWAŁ WYNIKI PO III KWARTAŁACH 2021.

10 listopada 2021

W trzecim kwartale 2021 roku Grupa OEX kontynuowała wzrosty zarówno w ujęciu skonsolidowanym jak i w poszczególnych segmentach operacyjnych, osiągając jednocześnie najwyższe w tym roku kwartalne przychody i zyski. Największe wzrosty odnotował segment eCommerce Services. Skonsolidowany zysk netto Grupy przypadający akcjonariuszom OEX S.A. wyniósł 17,3 mln zł, co stanowi 100% wzrostu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z kolejnego kwartału wzrostu wyników. Kluczowe spółki dobrze wykorzystały szanse związane z rosnącą rolą eCommerce w gospodarce i z powodzeniem rozwijają się poszerzając współpracę z klientami – powiedział Jerzy Motz, Prezes Zarządu OEX SA

Przychody Segmentu eCommerce services wyniosły w okresie trzech kwartałów 2021 roku 187,4 mln zł i były wyższe o blisko 38% od zeszłorocznych. Zysk EBITDA (wg MSR17) segmentu wyniósł 20,4 mln zł co stanowi wzrost o 130%. Ponad połowę tego wyniku wypracowała spółka Divante – software house dostarczający technologie dla eCommerce, natomiast najwyższy wzrost EBITDA osiągnęła spółka OEX E-Business, specjalizująca się w logistyce i magazynowaniu. Kolejna spółka segmentu – Voice Contact Center także osiągnęła historycznie najlepsze wyniki, osiągając ponad 5 mln zł EBITDA, ponad 80% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Realizacja strategicznych zamierzeń związanych z rozwojem eCommerce i budowaniem ekosystemu usług dla klientów bardzo przyspieszyła. Powiększamy powierzchnię magazynową żeby obsłużyć rosnącą liczbę operacji, zwiększamy też liczbę stanowisk contact center. Szczególnie cieszy nas międzynarodowy sukces spółki Divante oraz tworzonych tam technologii, które zyskują klientów zarówno w Polsce jak i zagranicą. Przykładem może być Spółka Vue Storefront Inc., początkowo rozwijana w ramach Divante, która w październiku tego roku  pozyskała od funduszy i inwestorów środki na rozwój w wysokości 17,4 mln USD przy wycenie przedtransakcyjnej wynoszącej 63,0 mln USD – powiedział Jerzy Motz, Prezes Zarządu OEX SA

Znacząco lepsze wyniki od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego odnotował również segment Wsparcia sprzedaży, na co główny wpływ miał rozwój projektu z jednym z kluczowych klientów przez spółkę OEX Cursor. Przychody segmentu wyniosły ponad 148 mln zł i były o 47% wyższe od ubiegłorocznych. EBITDA (wg MSR17) segmentu wzrosła o 67% do kwoty 7,9 mln zł.

Segment Zarządzania Sieciami punktów sprzedaży detalicznej osiągnął ponad 17% wzrostu przychodów z tytułu prowizji za sprzedaż usług telekomunikacyjnych, a liczba podpisanych umów w salonach wzrosła o blisko 16%. Średnia liczba sklepów zwiększyła się przy tym z 332,7 do 357,4, to jest o 7,4% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, dzięki przejęciu w grudniu 2020 roku 27 sklepów prowadzonych dla T-Mobile. EBITDA (wg MSR17) segmentu wyniosła 15,8 mln zł, co stanowi wzrost o 14%.

Stabilna sytuacja finansowa w głównych liniach biznesowych pozwala nam na dalsze rozwijanie innowacji i projektów technologicznych w obszarze cyfryzacji sprzedaży- dodaje Jerzy Motz, Prezes Zarządu OEX SA


Masz pytania?

Małgorzata Fischer
malgorzata.fischer@oex.pl
+48 663 500 200