Aktualności


OEX PODPISAŁ UMOWĘ SPRZEDAŻY AKCJI DIVANTE. WROCŁAWSKI SOFTWAREHOUSE DOŁĄCZY DO GRUPY CLOUDFLIGHT

OEX S.A.
20 grudnia 2021

17 grudnia 2021 r. OEX S.A. podpisał umowę, na podstawie której zobowiązał się do sprzedaży wszystkich posiadanych akcji (tj. ok. 51%) spółki zależnej Divante na rzecz grupy Cloudflight. Transakcja, której realizacja planowana jest na styczeń 2022 r., obejmie sprzedaż wszystkich akcji Divante (w tym przez jej pozostałych wspólników), a łączna cena za 100% akcji wyniesie ok. 175,1 mln zł, przy czym może zostać powiększona o dodatkowe wynagrodzenie (tzw. earn-out), w wysokości nie wyższej niż 85,3 mln zł, uzależnione od poziomu zysku EBITDA wypracowanego przez Divante w 2021 r.

Cloudflight jest znaczącym europejskim dostawcą kompleksowych rozwiązań softwarowych oraz w obszarze sztucznej inteligencji. Zatrudnia ponad 600 specjalistów, realizując projekty w ramach szeroko pojętej cyfryzacji biznesu. Cloudflight działa w 18 lokalizacjach w takich krajach jak Austria, Niemcy, Rumunia i Holandia. Do grona klientów spółki należą między innymi Porsche Informatik, Doka, Uniwersytet Wiedeński oraz Europejska Agencja Kosmiczna (ESA)Divante wzmocni jej kompetencje w obszarze eCommerce.

W momencie dołączenia do Grupy OEX Divante było agencją eCommerce z różnymi kompetencjami: od IT do UX i marketingu. Wspieraliśmy spółkę w jej rozwoju i dzięki konsekwentnie realizowanej strategii stała się ona znaczącym dostawcą zaawansowanych usług technologicznych dla eCommerce, współpracującym z wieloma uznanymi klientami na całym świecie. Analizując możliwości w ramach realizowanego przez nas przeglądu opcji strategicznych dla tej spółki zdecydowaliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie wsparcie silnego inwestora branżowego co pozwoli spółce na dalszy intensywny rozwój. 6 lat naszej wspólnej pracy z założycielami i sukcesorami Divante zaowocowało tym, że spółka znalazła się w orbicie zainteresowania takich graczy jak Cloudflight. Transakcja stanowi potwierdzenie kompetencji Grupy OEX w budowaniu wartości spółek działających w obszarze eCommerce i digitalu – powiedział Jerzy Motz, Prezes Zarządu OEX S.A.

Divante dołączyło do Grupy OEX w marcu 2015 r., a przejmowane przez OEX udziały spółki zostały wówczas wycenione na 3,2 mln zł. Divante to kolejna spółka z Grupy OEX, która została wyceniona transakcyjnie na poziomie znacząco wyższym od wartości pierwotnej inwestycji, po sprzedanej w 2019 roku do międzynarodowego inwestora branżowego spółce ArchiDoc, oferującej usługi digitalizacji dokumentów i prowadzenia elektronicznych archiwów oraz zrealizowanej ostatnio rundzie finansowania przez spółkę Vue Storefront, zajmującej się rozwojem i dystrybucją nowoczesnych rozwiązań front-endowych dla sklepów internetowych.

Nie przewidujemy zmian w naszej strategii po sprzedaży Divante. Nadal największych możliwości wzrostu będziemy upatrywać w obszarze digitalizacji sprzedaży oraz usług dla eCommerce. Chcemy inwestować m.in. w logistykę, która stała się kluczowym procesem w sprzedaży internetowej oraz w usługi związane z Customer Experience. Nie wykluczamy również przejęć w interesujących nas obszarach, o ile na rynku pojawią się odpowiednie okazje – dodał Jerzy Motz, Prezes Zarządu OEX S.A.

W trzecim kwartale 2021 roku Grupa OEX kontynuowała wzrosty zarówno w ujęciu skonsolidowanym jak i w poszczególnych segmentach operacyjnych, osiągając jednocześnie najwyższe w tym roku kwartalne przychody i zyski. Skonsolidowany zysk netto Grupy przypadający akcjonariuszom OEX S.A. po trzech kwartałach 2021 wyniósł 17,3 mln zł, co stanowiło 100% wzrostu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.


Masz pytania?

Małgorzata Fischer
malgorzata.fischer@oex.pl
+48 663 500 200