Aktualności


OEX S.A. zwołał NWZA w sprawie emisji akcji serii D

OEX
11 kwietnia 2018

OEX S.A. planuje przeprowadzenie subskrypcji prywatnej obejmującej nie więcej niż 1.101.445 akcji zwykłych na okaziciela serii D. Zarząd oczekuje, że w ramach emisji uda się pozyskać środki dla spółki w wysokości ok. 20 mln zł.

Zgodnie z przedstawionymi projektami uchwał Zarząd zaoferuje akcje serii D każdemu z akcjonariuszy spółki, który będzie posiadać akcje spółki w liczbie reprezentującej więcej niż 0,5% kapitału zakładowego spółki, zarejestruje te akcje na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, na którym podjęta zostanie uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i który weźmie udział w procesie budowy księgi popytu oraz zadeklaruje zamiar objęcia akcji po cenie nie niższej niż ustalona przez Zarząd cena emisyjna. W przypadku gdyby obecni uprawnieni akcjonariusze nie objęli wszystkich oferowanych akcji serii D, Zarząd skieruje oferty objęcia tych akcji również do innych podmiotów. Cena emisyjna akcji serii D zostanie określona na podstawie budowy księgi popytu.

Uważamy, że najkorzystniejszym dla spółki sposobem przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego jest subskrypcja prywatna z wyłączeniem prawa poboru – powiedział Jerzy Motz, Prezes Zarządu OEX S.A. Formuła ta pozwala na znaczące przyspieszenie i uproszczenie procesu podwyższenia kapitału i minimalizację związanych z tym kosztów. Jednocześnie zakładamy istotny udział w emisji naszych obecnych akcjonariuszy, którym zapewniamy preferencje w przydziale akcji. Mamy też oczywiście nadzieję na pozyskanie nowych akcjonariuszy, których przyciągnie strategia dalszej budowy wartości Grupy OEX.

Środki pozyskane z emisji spółka planuje przeznaczyć przede wszystkim na inwestycje w dalszy rozwój segmentów Back office i obsługi klienta oraz E-biznes, zarówno poprzez wsparcie ich organicznego rozwoju, m.in. poprzez zasilenie kapitału obrotowego, jak i ewentualne akwizycje.

Analizujemy możliwości potencjalnych akwizycji głównie pod kątem technologii, które uzupełnią nasze kompetencje w obszarze cyfryzacji – dodał prezes Jerzy Motz.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie emisji akcji zostało zwołane na 14 maja br.

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe OEX S.A. („Spółka”). Niniejszy materiał nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych Spółki albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ani na rzecz osób podlegających jurysdykcji rządu Stanów Zjednoczonych (ang. U.S. persons) w rozumieniu Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

 


Masz pytania?

Małgorzata Fischer
malgorzata.fischer@oex.pl
+48 663 500 200