Aktualności


OEX sfinalizował transakcję przejęcia ArchiDoc S.A.

OEX
20 stycznia 2017

19 stycznia 2017 roku OEX S.A. nabył 100% akcji spółki ArchiDoc S.A. za kwotę 17,9 mln zł. Grupa OEX poszerzyła działalność o nowy segment operacyjny, w którym będą działać spółki ArchiDoc S.A. i przejęta wcześniej w styczniu 2017r. Voice Contact Center sp. z o. o.

Transakcja została sfinansowana środkami z niepublicznej emisji obligacji, rozliczonej 18 stycznia 2017r., z której spółka pozyskała 20 mln zł.

OEX S.A. podpisał umowę przedwstępną w sprawie przejęcia spółki ArchiDoc S.A. we wrześniu 2016r. Ostatecznie uzgodnione warunki transakcji przewidują dopłaty uzależnione od wyników finansowych ArchiDoc S.A., które zostaną rozliczone po zamknięciu roku 2017. Suma ceny i dopłat nie może łącznie przekroczyć 52 mln zł.

Przejęcia spółek ArchiDoc i Voice będą miały istotny wpływ na wyniki Grupy w roku 2017.” – powiedział Jerzy Motz, prezes OEX S.A.

ArchiDoc jest jedną z wiodących spółek w Polsce na rynku usług skanowania i archiwizacji dokumentów oraz obsługi procesów back office takich jak prowadzenie kancelarii i elektroniczny obieg dokumentów. Spółka wspiera klientów w tworzeniu biura bez papieru. Wraz ze spółką Voice Contact Center oferuje również wsparcie wybranych procesów obsługi klienta z wykorzystaniem zarówno dokumentów papierowych, kontaktów telefonicznych, maili, jak również smsów i chatów. Do klientów ArchiDoc należą największe polskie firmy z branży ubezpieczeniowej, finansowej, energetycznej i telekomunikacyjnej.

Nowy segment to kolejny ważny obszar nowoczesnych usług dla biznesu, który chcemy rozwijać. Widzimy duży potencjał w usługach związanych z digitalizacją zbiorów danych i rozwojem outsourcingu procesów obsługi klienta. Chcemy rozwijać współpracę spółek w ramach Grupy, dzięki czemu będziemy mogli proponować naszym klientom kompleksową obsługę, zwłaszcza w obszarze e-commerce” – powiedział Jerzy Motz, prezes OEX S.A.

Emisja 3-letnich obligacji serii A, z której sfinansowano transakcję to pierwsza emisja w ramach programu, który przewiduje emisje do łącznej maksymalnej wartości 56 mln złotych. Zarząd OEX S.A. planuje wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst .

Wysokość oprocentowania obligacji serii A jest zmienna, ustalana w oparciu o stawkę WIBOR 6M, powiększoną o marżę w wysokości 4,20%. Odsetki będą płatne w okresach półrocznych. Obligacje serii A zostały wyemitowane w liczbie 20 000 sztuk o wartości nominalnej 1 000 zł każda i terminie wykupu przypadającym na 17 stycznia 2020 r. Obligacje są niezabezpieczone.


Masz pytania?

Małgorzata Fischer
malgorzata.fischer@oex.pl
+48 663 500 200